Điều khoản

Posted by on 28 Tháng Sáu, 2019


Chính sách bảo mật của bạn
Đối với chúng tôi, quyền riêng tư là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn nhằm mục đích cung cấp đến bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của bạn. Vì mục đích này, các thông tin đó có thể sẽ được gửi đến các công ty của tập đoàn Open Illes Medes chúng tôi. Việc bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi đồng nghĩa bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích nêu trên. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn đến bên thứ ba ngoài tập đoàn Open Illes Medes, chỉ trừ khi nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn.

Để bảo đảm tính an toàn cho website và đảm bảo mọi người đều có thể truy cập, Open Illes Medes sẽ kiểm soát lưu lượng truyền tải nhằm ngăn chặn các truy cập bất hợp pháp để tải lên hoặc thay đổi thông tin hoặc gây nguy hại đến trang web. Bất cứ ai khi truy cập trang web này đều phải chấp nhận việc kiểm soát trên.

Bất kỳ sự xâm nhập bất hợp pháp nào nhằm mục đích thay đổi thông tin lưu trữ trên hệ thống, phá vỡ tính bảo mật hoặc sử dụng hệ thống ngoài mục đích cho phép đều bị nghiêm cấm và có thể sẽ bị truy tố.

Nếu chúng tôi phát hiện ra bất kỳ các hành vi phạm pháp nào, chúng tôi sẽ chuyển bằng chứng tới cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả nội dung trên các trang web của Open Illes Medes đều thuộc quyền sở hữu của Open Illes Medes. Bạn không được phép tái tạo, sao chép, truyền phát lại bất cứ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Open Illes Medes. Tuy nhiên bạn có thể tải các thông tin được cung cấp sử dụng miễn phí.

Miễn trừ xác nhận
Các tài liệu đăng trên trang web này có thể chứa các đường liên kết tới các thông tin do các tổ chức công cộng hoặc tư nhân tạo ra. Các liên kết này giúp thuận tiện cho khách truy cập. Open Illes Medes không bảo đảm tính chính xác, phù hợp, kịp thời, đầy đủ của bất kỳ thông tin được liên kết. Hơn nữa, việc chứa các liên kết tới các trang web khác ngoài trang web Open Illes Medes không có nghĩa Open Illes Medes gán tầm quan trọng cho các trang web cũng như thông tin có trên trang web đó, và cũng không phải nhằm mục đích chứng thực, khuyến cáo, ủng hộ bất kỳ quan điểm thể hiện, hay các sản phẩm thương mại hoặc dịch vụ được cung cấp trên các trang web bên ngoài, hoặc các tổ chức tài trợ cho các trang web.

Tất cả thông tin trên các trang web của Open Illes Medes về sản phẩm thương mại, quy trình hay dịch vụ, hay việc sử dụng tên thương mại, tên tổ chức chỉ mang tính tham khảo nhằm tạo sự thuận tiện cho khách truy cập, và không cấu thành tính xác thực, khuyến cáo, hay ủng hộ của Open Illes Medes. Các ý kiến và quan điểm của tác giả thể hiện trên trang web không phản ánh quan điểm của Open Illes Medes, và sẽ không được sử dụng vào mục đích quảng cáo và chứng nhận sản phẩm.

Miễn trừ trách nhiệm
Chúng tôi nỗ lực trong việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác tới bạn. Tuy nhiên, với hàng ngàn tài liệu có sẵn, thường xuyên được tải lên trong khoảng thời gian ngắn, chúng tôi không thể đảm bảo không có sai sót nào có thể xảy ra. Open Illes Medes không bồi thường, cũng như không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, đầy đủ, hay phù hợp của các nội dung trong trang web này và tuyệt đối không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót và thiếu sót trong bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi.

Đối với nội dung trên các trang web của Open Illes Medes, Open Illes Medes và nhân viên công ty, cũng như các nhà thầu không đảm bảo nội dung được thể hiện, ngụ ý hoặc theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn việc đảm bảo không xâm phạm quyển của bên thứ ba, và bảo đảm mục đích thương mại đối với nội dung trên các trang web của Open Illes Medes hay nguồn internet khác có kết nối từ trang web. Open Illes Medes không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin, sản phẩm hay quy trình đính kèm trong đây, cũng như không chịu trách nhiệm nếu máy tính bạn bị virus tấn công khi đang sử dụng trang web này, và chúng tôi không đại diện cho bất kỳ việc sử dụng thông tin, sản phẩm hay quy trình mang tính xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.